donderdag 26 april 2012

Ook APS, Bowen en Airnergy werken op het BBRS systeem.


Basis Bio Regulatie Systeem

20-25% procent van gewicht van de mens wordt door diffuus orgaansysteem ingegenomen. Dit is de totaal omvattende ruimte tussen alle cellen van het organisme, dus ook tussen alle organen. Het grootste orgaan van het lichaam, het losmazig bindweefsel, de verbindingsruimten tussen en met alle orgaansystemen of ook wel De matrix of Basis Bio Regulatie Systeem met honderden functies.

BBRS zorgt voor de balans in het lichaam en regelt de overdracht van informatie en is de zetel van het zelfregulerend vermogen. De conditie van het BBRS bepaalt of iemand gezond is. Gaat er op 1 plaats iets mis in het BBRS, dan kan dat signaal worden doorgegeven naar het totale systeem en van invloed zijn op het totale lichaam.

De regulatie vindt plaats via het zachte bindweefsel en de vloeistof waarin deze ligt. Dit is in ons hele lichaam aanwezig en staat rechtstreeks in verbinding met grondweefsel elders. Dit zachte bindweefsel ligt tussen de cellen en bevalt ongeveer 60% tot 70% van het menselijk weefsel en is in volume ongeveer 3 x het volume van bloed dwz 18 liter! Het is dus in feite verreweg ons grootste orgaan! Niet alleen is dit ons grootste orgaan, maar het bevindt zich overal in het lichaam, het is overal aanwezig.Dit grond (regulatie) weefsel is de plaats waar de belangrijkste levensprocessen worden gereguleerd. En toch krijgt het nauwelijks de aandacht. Dit is het ' vergeten orgaan'.

De processen als stofwisselling, doorbloeding, temperatuur, celademhaling, energiehuishouding en zuur-base-evenwicht vinden hier plaats.
Verspreiding van informatie via het grondweefsel vind plaats door het hele lichaam, dit gebeurd door middel van neurotansmitters, metabole stoffen en immuuncellenen endocriene substanties. Bij een storing ergens in het mechanisme, worden in het (BBRS) grondsysteem de eerste maatregelen getroffen, zowel ter plekke als wel op afstand kan dit reageren doormiddel van prikkeling in dit systeem.
Een goed funktionerend basis bio regulatie systeem is essentieel voor het handhaven van een de lichaamsgezondheid. Zorg dat je BBRS schoon is en voel je fit en gezondheid! Informeer naar de mogelijkheden!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.