woensdag 20 mei 2015

Bewust omgaan met straling in zwangerschap

Bewust omgaan met straling in de zwangerschap


Het gebruik van onder andere mobiele telefoon en wifi verminderen is een belangrijke preventieve maatregel voor zwangere vrouwen. De daarvan afkomstige straling kan een negatieve invloed hebben op de hersenontwikkeling van de foetus.  Bewust omgaan met draadloze, elektronische apparatuur past bij mindful zwanger zijn.
Als je zwanger bent, doe je er alles aan om je kindje zo gezond mogelijk ter wereld te brengen. Daartoe maak je bewuste keuzes: stoppen met roken en drinken, foliumzuur slikken, geen rauwmelkse kazen of rauw vlees eten en stressvolle situaties vermijden. Maar er is ook een belangrijke preventieve maatregel die bij weinig zwangere vrouwen bekend is: bewust omgaan met draadloze technologie.


Negatieve invloed op hersenontwikkeling foetusDe Amerikaanse dr. Hugh Taylor, hoofd gynaecologie en verloskunde van Yale Medical University, stelt dat bewust omgaan met draadloze technologie essentieel is voor een gezonde hersenontwikkeling van de foetus. Er zijn volgens hem voldoende aanwijzingen dat de elektromagnetische straling van wifi , mobiele telefoons en tablets de hersenontwikkeling van de foetus negatief kan beïnvloeden. Dr. Hugh Taylor: “Als de hersenen van de foetus in ontwikkeling zijn, zijn ze erg gevoelig voor verstoring van buitenaf. Verstoringen in deze periode kunnen grote gevolgen hebben voor het latere leven. Hersenen kunnen als het ware ‘verkeerd bedraad’ raken, doordat zenuwcellen verkeerde verbindingen gaan leggen. Muizen die als foetus blootgesteld waren aan straling van mobiele telefoons vertoonden meer hyperactief en agressief gedrag, hadden een slechter geheugen als ook verminderde concentratie en vertoonden impulsief gedrag dat overeenkomt met de symptomen van ADHD."
Dr. Taylor is één van de initiatiefnemers van het Babysafe-project, dat als doel heeft zwangere vrouwen voorlichting te geven over de risico’s van straling. De website van dit project adviseert praktische maatregelen, zoals het uitzetten van de wifi voor het naar bed gaan, geen mobiele telefoon op het lichaam dragen, geen laptop op schoot gebruiken en niet werken in de buurt van een wifi-router.


Bewuste keuzes in plaats van ‘op de automatische pilootVoor de moderne, zwangere vrouw kunnen deze maatregelen klinken als een onaangename inperking van de draadloze vrijheid. Het dwingt haar echter ook bewust na te denken over wanneer ze écht online en bereikbaar wil zijn. Dit past bij een ‘mindful’ leven.
Mindful betekent ‘aandacht hebben voor’ of ‘alert zijn op’. Mindfulness is zowel een meditatievorm als een levenshouding waarbij doelbewust de aandacht wordt gericht op zaken waar een mens gewoonlijk niet bij stil staat, zoals gewoontes die in de loop van de tijd zijn ingesleten en die uiteindelijk ongewenst of nadelig blijken te zijn. Het streven altijd en overal bereikbaar te zijn of doorlopend met allerlei activiteiten tegelijk bezig te zijn, het zogenoemde multitasken[1] leidt gemakkelijk tot overmatige stress[2] of zelfs een burn-out. Door bewust keuzes te maken leef je niet langer op de ‘automatische piloot’. In die zin leidt mindfulness tot rust en balans in het leven.


Mindful Zwanger ZijnOok verloskundige Yvon Tuinte-Zwanenburg, mede-auteur van het boek Mindful Zwanger Zijn, is voorstander van bewust omgaan met straling tijdens de zwangerschap. Yvon: “Ik kan mij goed voorstellen dat straling van invloed is op de foetus. Ik raad zwangere vrouwen daarom aan zich bewust te zijn van elektromagnetische straling en de daaraan verbonden risico’s. Wees je bewust van de invloed van straling bij het dragen van een telefoon op je lichaam, bij de aanwezigheid van je mobiele telefoon op het nachtkastje en bij alle andere draadloos aangestuurde apparaten waarmee je werkt. Ik vind bewust omgaan met straling passen bij mindful zwanger zijn omdat het gaat over bewuste keuzes maken voor jezelf en voor je baby."


Meer weten over Mindfulness en Straling? Kijk op www.natuurlijkgezond.eu